Princezná víl

Princezná víl (3. časť)

27. května 2008 v 12:18 | Delilah
Vstup do paláca, bol vstupom do raja. Vysoké klenuté stropy s precíznym vyrezávaním sa ligotali a mnoho škriatkov i ľudí už oslepili. Gavinove vílie oči však nasávali všetku túto krásu, čerpajúc z nej svetlo. Na jeho hlavou prelietali víly oblečené v zelených livrejach a občas sa začudovane zastavili, aby si ho obzreli.

Princezná víl (2. časť)

9. května 2008 v 17:30 | Delilah
Hoci bol Gavin zozačiatku smutný a frustrovaný, ale keď uvidel vílie mesto všetky nepríjemné pocity nahradilo očarenie. Farion, je nádherné mesto plné žiarivých farieb a lietajúcich bytostí. Keď si o žene čo ho priviedla myslel, že je krásna, bol vyvedený z omylu. V podstate bola priemerná oproti niektorým vílam čo zahliadol letieť nad svojou hlavou.

Princezná víl (1. časť)

12. ledna 2008 v 22:19 | Delilah
Athelin Iryan Sarae bola najkrajšia a najmocnejšia princezná víl, akú si dejiny kedy pamätali. Bola však zrejme aj najpošetilejšia, lebo bola presvedčená, že ľudia sú hodní jej lásky. Najmä jeden človek. Muž, ktorému obetovala svoj život.
Všetci pisári, ktorí kedy mali možnosť zapisovať históriu vílieho ľudu sa zhodli, že tento príbeh, vložený medzi dejinné spisy je príliš nepravdepodobný a hlúpy, než aby bol skutočný.
Avšak chlapec, ktorý tento príbeh spísal o tom vedel svoje. Veď sa všetkých týchto udalostí zúčastnil.
 
 

Reklama